OBEC

Stát v čele obce je velký závazek. Aby se lidem ve vaší obci spokojeně žilo, chce to užitečné nápady a velkou trpělivost. Práce na udržování pořádku v ulicích a bezstarostného chodu celé obce nezahrnuje jen všelijaké opravy a aktivity ve jméně modernizace. Jde především o zajištění služeb každodenně využívaných občany, to znamená také umožnění třídění odpadu a poskytnutí informací o správném nakládání s odpady.

Vzdělávejte své občany správnou cestou

Informovanost je důležitým prvkem v podpoře ekologického způsobu chování občanů. Chápeme, že jde o téma náročné a ne zcela atraktivní, ale s námi mu můžete vdechnout mnohem zábavnější formu. Nabízíme vám přistavení a prohlídku svozového automobilu na kulturní akce či zajištění programu a soutěží s tématikou třídění pro děti. V případě zájmu můžete občany pozvat také na akci Den s odpady, kterou pro vás rádi zorganizujeme.

Na přání vám ochotně poskytneme také bezplatné poradenství, uspořádáme besedy a přednášky zaměřené na odpadové hospodářství nebo vám připravíme exkurzi na třídicí linku, sběrný dvůr a do Odpadového centra Petrůvky.

Dejte odpadům druhou šanci

Kulturní akce k životu v obci neodmyslitelně patří. Ať jde o koncerty, tradiční poutě nebo festivaly téměř vždy jsou tyto události doprovázeny velkou produkcí odpadu. Pro minimalizaci komunálního odpadu vám nabízíme zapůjčení velkoformátových třídicích košů, které umožní návštěvníkům chovat se šetrně k životnímu prostředí.

Pro více informací prosím kontaktujte Pavlínu Buršíkovou na emailové adrese p.bursikova@esko-t.cz.

Získejte nad odpady kontrolu s ESKO-T

K úřadu, který zastáváte, náleží také povinnosti spojené s odpadovým hospodářstvím. Abyste si mohli být jistí, že jste žádný ze svěřených úkolů nezanedbali, připravili jsme pro vás přehled všech důležitých činností, který vám daný zákon ukládá.

Za obce, kterým zajišťuje svoz odpadů ESKO-T s.r.o., přebírá společnost všechny uvedené povinnosti, zahrnující mimo jiné také průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.

Bojujte za čistší domov společně

Co se týká hierarchie nakládání s odpady, klíčovým je zde především sám občan. Vy jako obec však můžete různými způsoby napomoct k předcházení vzniku a minimalizaci odpadů. Vedle zmíněné informovanosti obyvatel lze zvolit vhodné ekonomické nástroje, rozšířit existující služby nebo spolupracovat s jinými aktéry.

Pomáháme vám díky Svazku obcí pro komunální služby

Společnost ESKO-T byla založena Svazkem obcí pro komunální služby a jako taková obcím také všestranně pomáhá. Již v devadesátých letech hrál Svazek velmi důležitou roli při řešení problematiky odpadů v celém regionu a tato pozice mu zůstává i nadále. V současné době je tvořen 166 členy z regionu Třebíč a okrajových částí regionu Znojmo a Jihlava. Základní aktivitou této společnosti je zavádění principů trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a kvality při každodenní práci. O jeho dalších činnostech se můžete informovat ZDE.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO