O nás

Zakladatelem společnosti ESKO-T je SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY se 100% vlastnickým podílem. Společnost ESKO-T dlouhodobě působí na poli odpadového hospodářství. Jsme přední firmou zajišťující svoz a likvidaci komunálních, tříděných, nebezpečných a ostatních odpadů v regionu Třebíčsko. Veřejnosti, obcím i podnikatelům poskytujeme také řadu doplňkových služeb, především environmentální výchovu, osvětu a poradenství.

Společně dokážeme víc, využijte našich služeb a ušetříte spoustu času

5

Zabýváme se svozem a likvidací komunálního, tříděného, problémového a nebezpečného odpadu.

5

Prodáváme odpadové nádoby o objemu 110 litrů až 1 100 litrů.

5

Nabízíme pronájem velkoobjemového kontejneru a jeho následný svoz.

5

Provozujeme sběrné dvory, třídicí linku a skládku TKO Petrůvky s kompostárnou.

5

Půjčujeme velkoformátové třídicí koše na kulturní a společenské akce.

5

Organizujeme vzdělávací exkurze, přednášky, besedy a soutěže pro děti i dospělé.

5

Pořádáme oblíbenou soutěž ve sběru papíru „Soutěžíme s Třídílkem“.

5

Provádíme bezplatnou poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady.

5

Zpracováváme povinnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.

5

Pomáháme obcím i firmám s právní stránkou odpadového hospodářství.

Pomáháme vám už více než patnáct let

Myšlenka založit společnost ESKO-T se zrodila v roce 1996. Vycházela z potřeby řešit problematiku odpadů v regionu Třebíč a zároveň ze snahy přistupovat zodpovědně k ochraně životního prostředí. Tyto pohnutky vedly představenstvo Svazku obcí pro komunální služby k vytvoření firmy s jasně definovanou pracovní náplní – všestranná starost o odpadové hospodářství. Od devadesátých let došlo k vybudování sítě sběrných dvorů, moderní třídící linky, výstavbě kompostárny v Petrůvkách, postupné rekultivaci skládky TKO Petrůvky a dotřiďovací linky velkoobjemového odpadu. Tím naše aktivity ale nekončí a my nadále pracujeme na dalším vývoji firmy a rozšiřování nabízených služeb. Při práci na trvale udržitelném rozvoji a zkvalitňování poskytovaných služeb se řídíme zavedeným souborem principů. Naše politika životního prostředí nám umožňuje neustálý progres ve všem, co děláme. Realizované projekty Dokumenty ke stažení Podporujeme

Environmentální výchova není žádná věda, přesvědčte se sami!

V rámci poskytovaných služeb se věnujeme také vzdělávání a podpoře informovanosti dětí, veřejnosti i odborníků. V sídle společnosti ESKO-T jsme vybudovali moderní informační centrum, ve kterém na vaše přání organizujeme exkurze, přednášky a besedy s tématikou nakládání s odpady. Máte zájem dozvědět se zajímavosti z oblasti třídění, svozu, dalšího zpracování a likvidace odpadu? Navštivte naše infocentrum!

Do třídění dokážeme zapojit i vaše děti

K aktivnímu třídění odpadu motivujeme také děti z mateřských, základních a speciálních škol, a to prostřednictvím soutěže ve sběru papíru Soutěžíme s Třídílkem o finanční odměny. Postupem let získal projekt na popularitě a oblíbenosti, proto se do něj každoročně zapojuje stále více škol z regionu. Chcete být mezi nimi? Přečtěte si propozice soutěže a přihlaste se do Třídílka také.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO