Soutěžíme s Třídílkem

Správné nakládání s odpadem se netýká pouze dospělých osob, ale také dětí. V ESKO-T se snažíme motivovat k třídění děti různých věkových kategorií zábavnou a poutavou formou. Pro žáky mateřských, základních a speciálních škol připravujeme ve spolupráci s Městem Třebíč, již více než deset let soutěž ve sběru papíru „SOUTĚŽÍME S TŘÍDÍLKEM“. Kompletní propozice soutěže společně s aktuální přihláškou naleznete v přiložených souborech.

V čem děti soutěží?

Cílem soutěže je nasbírání co největšího množství papíru, který po ukončení akce předáme firmě HUHTAMAKI k dalšímu využití. Z nepotřebného papíru pak vzniknou nové obaly pro potravinářský a spotřební průmysl. Zároveň tím společně ušetříme přírodní zdroje a energii potřebnou na výrobu nového papíru.

Jak soutěž probíhá?

Podmínkou pro řádnou účast v soutěži je zaslání přihlášky na adresu firmy ESKO-T nebo na náš kontaktní email. Následně školy nashromáždí vytříděný papír, který odvezeme nákladním automobilem na zvážení. Hodnocení výsledků probíhá v jedné kategorii: množství papíru na osobu. Pro prvních pět škol a školek jsou připraveny finanční odměny. Více informací naleznete v přiloženém souboru „Propozice k soutěži“.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO