Soutěžíme s Třídílkem

Správné nakládání s odpadem se netýká pouze dospělých osob, ale také dětí. V ESKO-T se snažíme motivovat k třídění děti různých věkových kategorií zábavnou a poutavou formou. Pro žáky mateřských, základních a speciálních škol připravujeme ve spolupráci se společností HUHTAMAKI Česká republika, a.s., již více než deset let soutěž ve sběru papíru “SOUTĚŽÍME S TŘÍDÍLKEM”. Kompletní propozice soutěže společně s aktuální přihláškou naleznete v přiložených souborech.

V čem děti soutěží?

Cílem soutěže je nasbírání co největšího množství papíru, který po ukončení akce předáme firmě HUHTAMAKI k dalšímu využití. Z nepotřebného papíru pak vzniknou nové obaly pro potravinářský a spotřební průmysl. Zároveň tím společně ušetříme přírodní zdroje a energii potřebnou na výrobu nového papíru.

Jak soutěž probíhá?

Podmínkou pro řádnou účast v soutěži je zaslání přihlášky na >adresu firmy ESKO-T nebo na náš kontaktní email v určeném časovém termínu. Následně školy nashromáždí vytříděný papír, který po skončení soutěže odvezeme nákladním automobilem na zvážení. Hodnocení výsledků probíhá ve dvou kategoriích: množství papíru na osobu a celkové množství. Pro školy a jednotlivé sběrače s největším množstvím nasbíraného papíru jsou připraveny hodnotné ceny v podobě hmotných odměn a dárkových poukazů.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

logo-eskot_bila

Přihláška na seminář

Datum *

Místo konání *

Instituce *

Titul, jméno a příjmení *

Adresa *

Telefon *

E-mail *

Poznámka

* takto označená pole jsou povinnázavřít

logo-eskot_bila

Kontaktní formulář

Jméno *

Telefon *

E-mail *

Zpráva *

* takto označená pole jsou povinnázavřít

logo-eskot_bila

Přihláška na exkurzi

Datum *

Čas příchodu / příjezdu *

Název školy *

Třída *

Počet dětí *

Kontaktní osoba *

Telefon *

E-mail *

Vlastní doprava *

Poznámka

* takto označená pole jsou povinnázavřít

logo-eskot_bila

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Datum přistavení *

Datum odvozu *

Druh odpadu *

Místo přistavení *

Fakturační údaje *

Telefon *

E-mail *

Poznámka

* takto označená pole jsou povinnázavřít