Společnost ESKO – T s.r.o. zajišťuje tyto služby:

Svoz komunálního odpadu

  • Přistavení, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů LIAZ a AVIA
  • Mobilní svoz problémových odpadů
  • Likvidaci nebezpečných odpadů
  • Zajištění svozu a likvidace tříděného odpadu (sklo, papír, plasty a bioodpady)
  • Prodej odpadových nádob – 110 l = 1 190 Kč, 120 l = 890, 240 l = 1 100 Kč, 1100 l = 8 610 Kč, ceny s DPH
  • Provozování skládky TKO Petrůvky
  • Provozování sítě sběrných dvorů
  • Provozování třídící linky
  • Zpracování evidencí dle platné legislativy
  • Poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO