Společnost ESKO – T s.r.o. zajišťuje tyto služby:

Svoz komunálního odpadu

  • Přistavení, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů LIAZ a AVIA
  • Mobilní svoz problémových odpadů
  • Likvidaci nebezpečných odpadů
  • Zajištění svozu a likvidace tříděného odpadu (sklo, papír, plasty a bioodpady)
  • Prodej odpadových nádob – 110 l, 120 l = 820,- Kč, 240 l = 1075,- Kč, 1100 l = 8.610,-Kč
  • Provozování skládky TKO Petrůvky
  • Provozování sítě sběrných dvorů
  • Provozování třídící linky
  • Zpracování evidencí dle platné legislativy
  • Poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

logo-eskot_bila

Přihláška na seminář

Datum *

Místo konání *

Instituce *

Titul, jméno a příjmení *

Adresa *

Telefon *

E-mail *

Poznámka

* takto označená pole jsou povinnázavřít

logo-eskot_bila

Kontaktní formulář

Jméno *

Telefon *

E-mail *

Zpráva *

* takto označená pole jsou povinnázavřít

logo-eskot_bila

Přihláška na exkurzi

Datum *

Čas příchodu / příjezdu *

Název školy *

Třída *

Počet dětí *

Kontaktní osoba *

Telefon *

E-mail *

Vlastní doprava *

Poznámka

* takto označená pole jsou povinnázavřít

logo-eskot_bila

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Datum přistavení *

Datum odvozu *

Druh odpadu *

Místo přistavení *

Fakturační údaje *

Telefon *

E-mail *

Poznámka

* takto označená pole jsou povinnázavřít