FIRMA

Řídit prosperující firmu nebo být její součástí stojí často nemalé úsilí. Podnikání vám může přinést radost, peníze i slávu, vždy ale přináší především mnoho povinností. Abychom vám cestu k vysněnému cíli co nejvíce ulehčili, vyřídíme za vás veškeré nutné úkony spojené s problematikou nakládání s odpady, které ukládá podnikatelům zákon. Využijte svou energii na správném místě, starosti s odpadem ponechte nám.

Pronajatý nebo vlastní?

Naše kontejnery vám udělají službu ať tak či onak

Ať pro své zákazníky cokoliv stavíte nebo vyrábíte, ne vždy se to obejde bez velkého nepořádku a spousty přebytečného odpadu. Jak se ho rychle zbavit a příliš se nezdržovat se v práci? Úplně jednoduše, použijte kontejner! Na drobnější předměty postačí nádoby o objemu 110 litrů až 1 100 litrů, které můžete zakoupit v sídle společnosti ESKO-T na ulici Hrotovická 232 v Třebíči.

Na této adrese se nachází také výdejní místo evidenčních známek, kterými musí být nádoby opatřeny v případě, že jste na základě smlouvy s obcí, v níž podnikáte, zapojeni do systému svozu komunálního odpadu. Známku získá plátce poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Na objemnější odpad vám ochotně přistavíme velkoobjemové kontejnery ve velikosti od 3 m3 do 17 m3. K pronájmu kontejneru stačí vyplnit formulář a my vám jej přivezeme v dohodnutý čas na vámi stanovené místo. Až ho nebudete potřebovat, odvezeme ho a odpad zlikvidujeme.

Barevné kontejnery na tříděný odpad je možné si pronajmout nebo zakoupit. Je nutné mít smlouvu s obcí nebo se svozovou firmou.

Rozšiřte si obzory návštěvou infocentra

Svědomitě ve firmě třídíte odpad, ale přesto si nejste jisti, jaký to má smysl? Přijďte se k nám podívat! V našem infocentru vám rádi vysvětlíme, k čemu je třídění dobré, ukážeme výrobky z recyklovaných materiálů a představíme činnost, kterou se ESKO-T zabývá. Exkurze po třídicí lince, sběrném dvoře a Odpadovém centru Petrůvky provádíme pro ohlášené skupiny zdarma. Společně naučíme třídit i vaše zaměstnance!

Opravdu znáte povinnosti spojené s nakládáním s odpady, které musíte při vedení firmy či podnikání dodržovat?

Přečtěte si legislativu o odpadech a už vás nic nezaskočí! Víte, že k základním povinnostem každé firmy i podnikatele patří odevzdání hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi na příslušném úřadě v případě, že během jednoho kalendářního roku vyprodukuje více než 100 kg nebezpečného odpadu či 100 t ostatního odpadu? A to nejpozději do 15. února následujícího roku.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO