SBĚRNÉ DVORY

Kontejnerová státní v blízkosti vašeho domova jsou prostorově omezena, proto v nich naleznete pouze nádoby na základní druhy odpadu. V některých případech tak barevné kontejnery nepokryjí potřeby, které vám vznikají s produkcí specifického odpadu. Abychom vám umožnili zbavit se nepotřebných věcí ekologickou cestou, provozujeme na Třebíčsku patnáct sběrných dvorů. V každém z nich je připravena více než desítka kontejnerů určených na nejrůznější odpad z vašich domácností, chalup či zahrad.

Rozbitá pračka nebo starý nábytek? Zbavte se jich snadno a rychle!

Na rozdíl od barevných kontejnerů poskytují sběrné dvory výrazně větší možnost třídění. Kromě běžně separovaného odpadu, zde mají své místo například elektrozařízení, kovy, dřevěné materiály a další přebytečné předměty.

Ve sběrném dvoře mohou být odděleně ukládány tyto druhy odpadů a prvky zpětného odběru:

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)

Baterie a akumulátory (monočlánky, …), olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory

Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic), notebooky

Vysavače a jiné spotřebiče používané k žehlení

Stavební suť ( pouze beton, cihly, střešní tašky, obklady a dlaždice)

 

Polystyren

Zemina a kamení

Elektrozařízení, frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky

Obaly obsahující zbytky potravin nebo obaly znečištěné nebezpečnými látkami

Mobilní telefony, telefony, tiskárny, kopírovací zařízení, skenery, elektrické psací stroje, faxy

Hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé

Plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony

Jedlý olej a tuk

Železo a barevné kovy

Biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrady…) a dřevo

Objemný odpad – odpad z domácností, který se nevejde do běžné odpadové nádoby

Rádiové soupravy (radiobudíky…), televizory, videokamery, DVD přehrávače, hudební nástroje

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Papír, karton a lepenka

Elektrické vláčky a závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry

Ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby elektrické topidla, sporáky

Fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění zubů, holení

Sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo

Zářivky a výbojky

Textil, obuv

UPOZORNĚNÍ

Stavební materiály, které obsahují azbest či azbestocementové složky (krytina, obklady, trubky, tvarovky a podobné) sběrné dvory nepřijímají. Občané mohou tento odpad uložit pouze na skládce tuhých komunálních odpadů (TKO) Petrůvky.  Předem je potřebné kontaktovat vedoucího skládky na tel: 724 936 887. Stavební materiály na bázi sádry (sádrokartonové odřezky a jiné) mohou občané uložit pouze na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči.

Důležitá informace k likvidaci stavebního polystyrenu na sběrných dvorech v Třebíči:  Stavební polystyren

Jak uložit odpad na sběrném dvoře? Obsluha vám vždy ochotně poradí.

Pro bezplatné uložení odpadu na sběrný dvůr je v první řadě nutné vlastnit evidenční kartu. Systém evidenčních karet nám umožňuje šetřit váš i náš čas. Občané trvale žijící v Třebíči, kteří jsou zároveň plátci poplatku za komunální odpad, si ji mohou vyzvednout na sběrném dvoře Na Klinkách. Obyvatelé okolních obcí, s nimiž má firma ESKO-T uzavřenou smlouvu, mají své karty připraveny k vyzvednutí na místním úřadě.

ČASTÉ DOTAZY
ZTRÁTA EVIDENČNÍ KARTY

Při ztrátě evidenční karty na sběrné dvory, vyplňte přiložený formulář a odevzdejte jej obsluze na jakémkoliv sběrném dvoře v Třebíči nebo v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. na ulici Hrotovická 232, Třebíč. Čestné prohlášení ke ztrátě karty

Víte, kde najdete nejbližší sběrný dvůr?

SD Budišov

Sběrný dvůr Budišov – východní část Budišova, v těsné blízkosti areálu zemědělského družstva u silnice směrem na obec Kojatín.

SD Náměšť nad Oslavou

Sběrný dvůr Náměšť nad Oslavou – západní okraj města, v těsné blízkosti Ocmanické ulice.

SD Mohelno

Sběrný dvůr Mohelno – jihozápadní konec obce, v místě zvaném Kocperky v blízkosti firmy Dřevosek.

SD Hrotovice

Sběrný dvůr Hrotovice – severovýchodní konec města, na ulici Hladov pod rybníkem Horní v sousedství s budouvou Českého rybářského svazu.

SD Jaroměřice nad Rokytnou

Sběrný dvůr Jaroměřice nad Rokytnou – severovýchodní část města, v těsné blízkosti silnice vedoucí směrem do Ratibořic.

SD Moravské Budějovice

Sběrný dvůr Moravské Budějovice – okraj města v areálu Technických služeb. Z levé strany sousedí s areálem společnosti Agrostav a.s. (sběrný dvůr provozují TS Moravské Budějovice)

SD Želetava

Sběrný dvůr Želetava – východní část obce, v těsné blízkosti ulice 9. května.

SD Petrůvky

Sběrný dvůr Petrůvky – areál skládky TKO.

SD Okříšky

Sběrný dvůr Okříšky – severozápadní okraj obce, zprava sousedí se společností Oseva.

SD Třebíč – Borovina

Sběrný dvůr Třebíč – Borovina – západní okraj města, v těsné blízkosti silnice vedoucí do Řípova a městské části Poušov.

SD Třebíč – Na Klinkách

Sběrný dvůr Třebíč – Na Klinkách – severní okraj města, 100 m za firmou PUMAX

SD Třebíč – Hrotovická

Sběrný dvůr Třebíč – Hrotovická – jihovýchodní okraj města – vedle bývalých technických služeb.

SD Rouchovany

Sběrný dvůr Rouchovany – sběrný dvůr se nachází na východním konci obce Rouchovany v místě zvaném staré hřiště.

SD Brtnice

Sběrný dvůr Brtnice – se nachází na severovýchodním okraji města Brtnice, proti starému a novému židovskému hřbitovu. Výpadová silnice směr Bransouze.

SD Studenec

Sběrný dvůr Studenec – sběrný dvůr se nachází na východním okraji obce Studenec vedle čistírny odpadních vod.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO