SBĚRNÉ DVORY

Kontejnerová státní v blízkosti vašeho domova jsou prostorově omezena, proto v nich naleznete pouze nádoby na základní druhy odpadu. V některých případech tak barevné kontejnery nepokryjí potřeby, které vám vznikají s produkcí specifického odpadu. Abychom vám umožnili zbavit se nepotřebných věcí ekologickou cestou, provozujeme na Třebíčsku patnáct sběrných dvorů. V každém z nich je připravena více než desítka kontejnerů určených na nejrůznější odpad z vašich domácností, chalup či zahrad.

Rozbitá pračka nebo sjeté pneumatiky? Zbavte se jich snadno a rychle!

Na rozdíl od barevných kontejnerů poskytují sběrné dvory výrazně větší možnost třídění. Kromě běžně separovaného odpadu, zde mají své místo například pneumatiky, elektrozařízení, kovy a další přebytečné předměty.

Ve sběrném dvoře mohou být odděleně ukládány tyto druhy odpadů a prvky zpětného odběru:

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)
Baterie a akumulátory (monočlánky, …), olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic), notebooky
Vysavače a jiné spotřebiče používané k žehlení
Stavební suť a demoliční odpady
Polystyren
Zemina a kamení
Elektrozařízení, frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky
Obaly obsahující zbytky potravin nebo obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Mobilní telefony, telefony, tiskárny, kopírovací zařízení, skenery, elektrické psací stroje, faxy
Hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé
Plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony
Jedlý olej a tuk
Železo a barevné kovy
Biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrady…) a dřevo
Objemný odpad – odpad z domácností, který se nevejde do běžné odpadové nádoby
Rádiové soupravy (radiobudíky…), televizory, videokamery, DVD přehrávače, hudební nástroje
Pneumatiky osobní, dodávkové pneumatiky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papír, karton a lepenka
Elektrické vláčky a závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry
Ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby elektrické topidla, sporáky
Fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění zubů, holení
Sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo
Zářivky a výbojky
Textil, obuv

UPOZORNĚNÍ

Stavební materiály, které obsahují azbest či azbestocementové složky (krytina, obklady, trubky, tvarovky a podobné) sběrné dvory nepřijímají. Občané mohou tento odpad uložit pouze na skládce tuhých komunálních odpadů (TKO) Petrůvky. Stavební materiály na bázi sádry (sádrokartonové odřezky a jiné) mohou občané uložit pouze na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči.

Jak uložit odpad na sběrném dvoře? Obsluha vám vždy ochotně poradí.

Pro bezplatné uložení odpadu na sběrný dvůr je v první řadě nutné vlastnit evidenční kartu. Systém evidenčních karet nám umožňuje šetřit váš i náš čas. Občané trvale žijící v Třebíči, kteří jsou zároveň plátci poplatku za komunální odpad, si ji mohou vyzvednout na sběrném dvoře Na Klinkách. Obyvatelé okolních obcí, s nimiž má firma ESKO-T uzavřenou smlouvu, mají své karty připraveny k vyzvednutí na místním úřadě.

ČASTÉ DOTAZY
ZTRÁTA EVIDENČNÍ KARTY
Při ztrátě evidenční karty na sběrné dvory, vyplňte přiložený formulář a odevzdejte jej obsluze na jakémkoliv sběrném dvoře v Třebíči nebo v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. na ulici Hrotovická 232, Třebíč. Čestné prohlášení ke ztrátě karty
PROVOZNÍ DOBA

Víte, kde najdete nejbližší sběrný dvůr?

Sběrný dvůr Budišov – východní část Budišova, v těsné blízkosti areálu zemědělského družstva u silnice směrem na obec Kojatín.
Sběrný dvůr Náměšť nad Oslavou – západní okraj města, v těsné blízkosti Ocmanické ulice.
Sběrný dvůr Mohelno – jihozápadní konec obce, v místě zvaném Kocperky v blízkosti firmy Dřevosek.
Sběrný dvůr Hrotovice – severovýchodní konec města, na ulici Hladov pod rybníkem Horní v sousedství s budouvou Českého rybářského svazu.
Sběrný dvůr Jaroměřice nad Rokytnou – severovýchodní část města, v těsné blízkosti silnice vedoucí směrem do Ratibořic.
Sběrný dvůr Moravské Budějovice – okraj města v areálu Technických služeb. Z levé strany sousedí s areálem společnosti Agrostav a.s. (sběrný dvůr provozují TS Moravské Budějovice)
Sběrný dvůr Želetava – východní část obce, v těsné blízkosti ulice 9. května.
Sběrný dvůr Petrůvky – areál skládky TKO.
Sběrný dvůr Okříšky – severozápadní okraj obce, zprava sousedí se společností Oseva.
Sběrný dvůr Třebíč – Borovina – západní okraj města, v těsné blízkosti silnice vedoucí do Řípova a městské části Poušov.
Sběrný dvůr Třebíč – Na Klinkách – severní okraj města, 100 m za firmou PUMAX
Sběrný dvůr Třebíč – Hrotovická – jihovýchodní okraj města – vedle bývalých technických služeb.
Sběrný dvůr Rouchovany – sběrný dvůr se nachází na východním konci obce Rouchovany v místě zvaném staré hřiště.
Sběrný dvůr Brtnice – se nachází na severovýchodním okraji města Brtnice, proti starému a novému židovskému hřbitovu. Výpadová silnice směr Bransouze.
Sběrný dvůr Studenec – sběrný dvůr se nachází na východním okraji obce Studenec vedle čistírny odpadních vod.

Provozní doba sběrných dvorů

Sběrný dvůr Třebíč – D1 Hrotovická

od 1. 1. do 31. 12 Pondělí až Pátek: 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 Sobota: 8:00 – 11:00 Jihovýchodní okraj města – vedle bývalých technických služeb.

Sběrný dvůr Třebíč – D2 Na Klinkách

od 1. 1. do 31. 12 Pondělí až Pátek: 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 Sobota: 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 Severní okraj města, 100 m za firmou PUMAX.

Sběrný dvůr Třebíč – D3 Borovina

od 1. 10. do 31. 3. Pondělí až Pátek: 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 Sobota: 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 od 1. 4. do 30. 9. Pondělí až Pátek: 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 Sobota: 8:00 – 11:30; 12:30 – 20:00 Neděle: 17:00 – 20:00 Západní okraj města, v těsné blízkosti silnice vedoucí do Řípova a městské části Poušov.

Sběrný dvůr Náměšť nad Oslavou

od 1. 1. do 31. 12. Pondělí: 12:00 – 17:00 Středa: 8:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 12:00 Západní okraj města, v těsné blízkosti Ocmanické ulice.

Sběrný dvůr Jaroměřice nad Rokytnou

od 1. 3. do 30. 11. Pondělí: 13:00 – 17:00 Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 15:00 od 1. 12. do 28. 2. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 13:00 Severovýchodní část města, v těsné blízkosti silnice vedoucí směrem do Ratibořic.

Sběrný dvůr Brtnice

od 1. 1. do 31. 12. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 12:00 Nachází se na severovýchodním okraji města Brtnice, proti starému a novému židovskému hřbitovu. Výpadová silnice směr Bransouze.

Sběrný dvůr Hrotovice

od 1. 12. do 28. 2. Středa: 12:00 – 16:00 Sobota: 10:00 – 15:00 od 1. 3. do 30. 11. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 10:00 – 15:00 Severovýchodní konec města, na ulici Hladov pod rybníkem Horní v sousedství s budouvou Českého rybářského svazu.

Sběrný dvůr Studenec

od 1. 1. do 31. 12. Středa: 15:00 – 16:00 Sobota: 10:00 – 12:00 Sběrný dvůr se nachází na východním okraji obce Studenec vedle čistírny odpadních vod.

Sběrný dvůr Okříšky

od 1. 11. do 30. 3. Středa: 12:00 – 16:00 Sobota: 9:00 – 14:00 od 1. 4. do 31. 10. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 9:00 – 14:00 Severozápadní okraj obce, zprava sousedí se společností Oseva.

Sběrný dvůr Mohelno

od 1. 1. do 28.2. Sobota: 8:00 – 13:00 od 1. 3. do 31. 12. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 13:00 Jihozápadní konec obce, v místě zvaném Kocperky v blízkosti firmy Dřevosek.

Sběrný dvůr Želetava

od 1. 12. do 28. 2. Sobota: 8:00 – 13:00 od 1. 3. do 30. 11. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 13:00 Východní část obce, v těsné blízkosti ulice 9. května.

Sběrný dvůr Budišov

od 1. 1. do 31. 3. Středa: 12:00 – 16:00 Sobota: 8:00 – 13:00 od 1. 4. do 31. 10. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 13:00 od 1. 11. do 31. 12. Středa: 12:00 – 16:00 Sobota: 8:00 – 13:00   Východní část Budišova, v těsné blízkosti areálu zemědělského družstva u silnice směrem na obec Kojatín.

Sběrný dvůr Rouchovany

od 1. 11. do 31. 3. Středa: 12:00 – 16:00 Sobota: 8:00 – 13:00 od 1. 4. do 31. 10. Středa: 13:00 – 17:00 Sobota: 8:00 – 13:00 Sběrný dvůr se nachází na východním konci obce Rouchovany v místě zvaném staré hřiště.

Sběrný dvůr Petrůvky

od 1. 1. do 31. 12. Pondělí až Pátek: 7:00 – 15:30 Sběrný dvůr se nachází v areálu skládky Petrůvky při vstupu.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz