Skládka TKO Petrůvky

Aktivity společnosti ESKO-T směřují k řádné likvidaci odpadu nashromážděného donáškovým a mobilním sběrem. Předměty vhodné k recyklaci třídíme a odevzdáváme k dalšímu zpracování a opětovnému využití. Tímto způsobem se snažíme zamezit plýtvání a šetřit přírodu. Existují ale odpady, které třídit a dále používat nelze. Pro odpad, který nepatří do barevných kontejnerů ani na sběrné dvory, je určená skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) Petrůvky.

Chcete se zbavit zbytečností?

Rádi vám pomůžeme každý všední den od 7.00 do 15.30 hodin.
Nejprve ale prosím vyplňte průvodku odpadu, kterou nám při příjezdu do areálu TKO Petrůvky předáte. Jejím vyplněním v pohodlí domova výrazně usnadníte proces odevzdání odpadu a zkrátíte si dobu nutnou k vyřízení všech nezbytných formalit.

Třídit na sběrném dvoře nebo odvézt odpad na skládku?

Pokud stále váháte, zda se s odpadem z vaší domácnosti, zahrady nebo stavby vydat do sběrného dvora nebo na skládku, připravili jsme pro vás podrobný přehled odpadů přijímaných na TKO Petrůvky. Seznam materiálů tříděných na sběrných dvorech je k nahlédnutí ZDE.

Kudy na skládku TKO Petrůvky?

Mapa vás bezpečně dovede až k nám.
Skládka se nachází asi 8 kilometrů jižně od Třebíče. Pokud vyrazíte přímo z Třebíče, vydejte se směrem na Jaroměřice nad Rokytnou a nemůžete nás minout.

 

Skládka TKO Petrůvky

Skládka TKO Petrůvky, Po – Pá 7:00 až 15:30

Prohlédněte si skládku v doprovodu našeho odborného školitele

Skládku TKO Petrůvky můžete navštívit také za jiným účelem, než je odevzdání odpadu. Pro skupiny dětí, studentů, veřejnosti nebo odborníků organizujeme exkurze, které vedle třídicí linky a sběrného dvora zahrnují právě prohlídku skládku TKO Petrůvky. Pro potřeby exkurze zajistíme autobusovou dopravu na skládku i zpět. Prostřednictvím výkladu odborného školitele vás seznámíme s procesy, ke kterým na skládce dochází, a provedeme vás areálem. Prohlédnout si zde můžete také rekultivovanou část skládky, která slouží jako pastva pro domácí zvířata, a brzy i kompostárnu a dotřiďování.

 

TIP! Víte, že 25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu?
Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 75% celkové produkce obalových materiálů! 

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO