Sběrné dvory se otevřely a provoz běží dle standardních provozních dob. Převážně v Třebíči dochází k přeplňování sběrných dvorů. Návštěvnost našich zařízení se rapidně zvýšila. Snažíme se odpad vyvážet, ale často se stává, že je kontejner na daný odpad zaplněn během desítky minut.

Vzhledem k přeplněnosti dvorů otevíráme pro Vás také sběrný dvůr Petrůvky, kde v pracovní dny od 7:00 do 15:00 můžete odevzdat zdarma tyto druhy odpadů:

– stavební suť

– objemný odpad

Sběrný dvůr v Petrůvkách můžete navštívit s platnou evidenční kartou, kterou předložíte obsluze u vstupu. Sběrný dvůr v  Petrůvkách se nachází v areálu Odpadového centra Petrůvky.

Prosíme Vás, buďte ohleduplní a respektujte daná opatření při návštěvě sběrných dvorů.

Prosíme návštěvníky sběrných dvorů o dodržování následujících opatření:
1. vstupujte jednotlivě a pouze s rouškou
2. dodržujte rozestup 2 m
3. respektujte pokyny obsluhy
4. přijíždějte na SD připraveni, odpad mějte předem roztříděný dle komodit
5. zvažte, zda je návštěva SD nutná a mějte trpělivost v této těžké době

 

Děkujeme za pochopení.

 

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO