V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 31. 12. 2018.

Průběžné výsledky ve sběru papíru -prosinec 2018