V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ za měsíc únor 2022.

Výsledky únor 2022