V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ za měsíc duben 2022.

Průběžné výsledky duben 2022