V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 31. 12. 2023.

Průběžné výsledky prosinec 2023