ESKO-T startuje novou soutěž pro všechny občany, kteří třídí odpad. Co pro to musíte udělat?

1. Zaregistruj se

Do formuláře zadej své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou přijde oznámení o výhře. Vyplnit můžeš také název subjektu (třída, firma, zájmový spolek atd.) a telefonní číslo pro snazší komunikaci.

Zaregistrujte se pomocí jednoduchého formuláře ZDE

2. Získej unikátní kód

Registrací se ti vygeneruje unikání kód, který ti přijde na zadaný e-mail. Tímto kódem popíšeš všechny PET lahve a papírové balíky, které budeš házet do speciálních třídicích nádob. Kód si pečlivě uschovej, bude platit po celou dobu soutěže.

3. Čitelně popiš

Každou PET lahev a každý svázaný balík papíru o váze minimálně 5 kg čitelně a co nejvýrazněji popiš vygenerovaným kódem.
Doporučujeme psát kód tlustým fixem, velkými znaky a nejlépe ze všech stran.

4. Třiď do správného kontejneru

Popsané PET lahve vhoď do žluté třídicí nádoby obsluhované firmou ESKO-T. Balíky papíru s tvým kódem patří do modrého kontejneru ESKO-T.

5. Měj štěstí

Na třídicí lince se postaráme o to, aby se označené PET lahve a balíky papíru dostaly do speciálního losovacího obřího kontejneru. Z nádoby budou každý sudý měsíc losovány popsané PET lahve a každý lichý měsíc označené svázané balíky s papírem.

Více informací, aktualit, pravidla a výherce najdete na této webové stránce: https://soutez.esko-t.cz/