Sběrný dvůr Třebíč – D1 Hrotovická

Hrotovická 177, 674 01 Třebíč – Jihovýchodní okraj města – vedle bývalých technických služeb
t: +420 568 848 066

Provozní doba: (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017)
Po – Pá: 8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00,
So: 8.00 -11.00

Hrotovická 177, 674 01 Třebíč

Ve sběrném dvoře mohou být odděleně ukládány tyto druhy odpadů a prvky zpětného odběru:

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)
Baterie a akumulátory (monočlánky, …), olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic), notebooky
Vysavače a jiné spotřebiče používané k žehlení
Stavební suť a demoliční odpady
Polystyren
Zemina a kamení
Elektrozařízení, frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky
Obaly obsahující zbytky potravin nebo obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Mobilní telefony, telefony, tiskárny, kopírovací zařízení, skenery, elektrické psací stroje, faxy
Hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé
Plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony
Jedlý olej a tuk
Železo a barevné kovy
Biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrady…) a dřevo
Objemný odpad – odpad z domácností, který se nevejde do běžné odpadové nádoby
Rádiové soupravy (radiobudíky…), televizory, videokamery, DVD přehrávače, hudební nástroje
Pneumatiky osobní, dodávkové pneumatiky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papír, karton a lepenka
Elektrické vláčky a závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry
Ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby elektrické topidla, sporáky
Fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění zubů, holení
Sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo
Zářivky a výbojky
Textil, obuv

UPOZORNĚNÍ

Stavební materiály, které obsahují azbest či azbestocementové složky (krytina, obklady, trubky, tvarovky a podobné) sběrné dvory nepřijímají. Občané mohou tento odpad uložit pouze na skládce tuhých komunálních odpadů (TKO) Petrůvky. Stavební materiály na bázi sádry (sádrokartonové odřezky a jiné) mohou občané uložit pouze na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči.

Jak uložit odpad na sběrném dvoře? Obsluha vám vždy ochotně poradí.

Pro bezplatné uložení odpadu na sběrný dvůr je v první řadě nutné vlastnit evidenční kartu. Systém evidenčních karet nám umožňuje šetřit váš i náš čas. Občané trvale žijící v Třebíči, kteří jsou zároveň plátci poplatku za komunální odpad, si ji mohou vyzvednout na sběrném dvoře Na Klinkách. Obyvatelé okolních obcí, s nimiž má firma ESKO-T uzavřenou smlouvu, mají své karty připraveny k vyzvednutí na místním úřadě.

ČASTÉ DOTAZY
ZTRÁTA EVIDENČNÍ KARTY
Při ztrátě evidenční karty na sběrné dvory, vyplňte přiložený formulář a odevzdejte jej obsluze na jakémkoliv sběrném dvoře v Třebíči nebo v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. na ulici Hrotovická 232, Třebíč. Čestné prohlášení ke ztrátě karty
PROVOZNÍ DOBA

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz