Od 1. března 2021 je likvidace starých nepotřebných pneumatik z osobních aut (bez disků) opět snazší.

Občané je mohou bezplatně odevzdávat na našich sběrných dvorech. Pouze sběrný dvůr v Jaroměřicích nad Rokytnou a v obci Rouchovany pneumatiky nepřijímá.

Věříme, že tuto možnost využijete a nebudou se již objevovat odložené pneumatiky u silnic, na polních cestách a omezí se i černé skládky.

Pneumatiky mají při nevhodné formě „likvidace“ nepříznivý dopad na přírodu a na životní prostředí. Obsahují značné množství látek, některé jsou silně toxické. Ty samozřejmě v přírodě zůstávají a kromě toho po dlouhá léta krajinu hyzdí. Vytváření černých skládek je trestným činem.

Při pálení pneumatik vzniká značné množství toxických látek a nebezpečných plynů. Při pálení pryže a pneumatik se uvolňuje oxid síry, který dráždí dýchací cesty a ve vyšší koncentraci způsobuje poškození plic.

Materiály použité při výrobě pneumatik můžeme rozdělit na kordy, textil a gumy.

Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu.

Textil například do izolačních desek.

Guma se zpracuje do gumového recyklátu, po kterém se můžeme proběhnout třeba na hřišti.

PAMATUJTE, ŽE ŽÁDNÁ PNEUMATIKA NENÍ NESMRTELNÁ A ROZHODNĚ NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!