Blíží se doba vánočních svátků, kdy se všichni na malou chvíli zastavíme. Většina domácností si Vánoce bez smaženého kapra a dalších pochutin ani nedovede přestavit. A jak máme správně naložit s použitým kuchyňským olejem? Na to je už dnes jasná odpověď.

ESKO-T s.r.o. zavádí sběr olejů a tuků do speciálních 5 litrových nádob s názvem ESKOIL. Tento způsob sběru olejů a tuků byl vybrán především z důvodu, že sběr do PET lahví a jiných obalů by vytvářel další odpad, který již nejde dále recyklovat.

Jak systém sběru bude fungovat:

Na všech sběrných dvorech budou rozmístěny žluté 5l nádoby na sběr těchto odpadů. Každý občan vlastnící evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu.

Tento systém sběru použitých rostlinných (kuchyňských) olejů a tuků bude na všech sběrných dvorech, které provozuje společnost ESKO-T s.r.o., spuštěn během prosince 2019.

Do žlutých 5 l nádob patří tuk nebo olej:

  • ze smažení na pánvi
  • z fritézy
  • z nakládaných potravin, jako jsou sardinky, ovčí sýr, zelenina apod.

Shromážděné tuky a oleje by neměly obsahovat žádné nečistoty, jako jsou zbytky strouhanky, potravin apod. Proto je potřeba olej a tuky slévat do nádoby přes sítko.

 

Do žlutých 5 l nádob nepatří:

  • technické (syntetické) oleje a maziva

 

Povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků bude platná od 1. 1. 2020. Nařizuje to nová novela vyhlášky č. 210/2018.

Neřízená likvidace a používání těchto olejů a tuků ohrožuje nejen naše zdraví, ale i výrazně znečišťuje odpadní potrubí a následně systém kanalizace a v konečném důsledku způsobují nadnášení aktivních kalů v čistírnách odpadních vod a výrazně tak snižují jejich účinnost.

Nevymýšlíme nic nového, jako vzor nám slouží mnohaleté zkušenosti z Rakouska. Sousedé v Rakousku s tímto systémem začínali již v roce 1999. Tento systém je odzkoušen mnohaletou praxí, je funkční a velmi efektivní. Systém nekomplikované a čisté výměny nádob zajišťuje vysokou spokojenost jejich uživatelů.

 

Některé možnosti využití těchto olejů a tuků:

  • výroba methylesteru (přídavek do nafty jako biopalivo)
  • chemický průmysl (výroba stearinu)
  • gurmánský průmysl
  • při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty
  • v dřevařském průmyslu, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek

 

Řízeným sběrem a využitím rostlinných olejů a tuků přispějeme k šetření přírody a rozvoji netradiční výroby přísad, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí v oblasti snižování skleníkového efektu.

Pro více informací volejte zelenou linku: 800 100 879

Leták ke stažení