Svazek obcí pro komunální služby postavil a spustil novou dotřiďovací linku v Třebíči.

Přesně po půl roce byl zahájen provoz na zbrusu nové lince pro dotřiďování odpadů v Třebíči, kterou zainvestoval Svazek obcí pro komunální služby a provozuje jeho dceřiná společnost ESKO-T.

Stará dotřiďovací linka fungovala od roku 2002. Vzhledem k tomu, jak se od té doby zvýšilo třídění odpadů mezi obyvateli, nestačila již kapacita linky a její zastaralé vybavení. Jen pro srovnání, za první rok provozu v roce 2003 bylo vytříděno 470 t odpadů a v roce 2020 již 6 900 t.

Celá akce měla 2 etapy – stavební část, přístavba ke stávající hale, byla započata již v září 2020. Realizaci měla na starosti na základě výběrového řízení firma GriTon CZ, s.r.o. s nákladem 15 mil. Kč bez DPH.

Další etapou byla demontáž staré a postavení nové, moderní technologie za 25 mil. Kč, kterou dodala pacovská firma Bluetech, s.r.o.

Celkově se zvýšila kapacita dotřiďovací linky na dvojnásobek, na stávajících 10 000 t, pořídil se výkonnější lis o síle 60 t (je možno slisovat více materiálu do stejného objemu, ušetří se převozní náklady), fungují také separátory na kovové a nekovové obaly a v neposlední řadě se výrazně zlepšily pracovní podmínky pro obsluhu celé dotřiďovací linky.

Celou akci financoval Svazek obcí pro komunální služby s pomocí půjčky se splatností 10 let, pouze na pořízení lisu přispěl Operační program životní prostředí 5 mil. korun.

“Je to největší investice v 29leté historii svazku hned po investici na pořízení skládky komunálního odpadu v Petrůvkách a žádnou ze 165 členských obcí to nestálo ani korunu. Znovu se potvrzuje, že naše cesta hospodaření s odpady prostřednictvím sdružení obcí je správná a udržitelná i do budoucna” poznamenal Vladimír Měrka, předseda Svazku obcí pro komunální služby a starosta Náměště nad Oslavou.

Zprovozněním nové linky skončilo nelehké půlroční období pro společnost ESKO-T, kdy se plasty vozily na dotřiďovací linky v okolních městech a papír se lisoval v provizorních prostorech areálu společnosti na Hrotovické ulici.

Chtěl bych tímto poděkovat za trpělivost všem našim obcím, kde svážíme tříděný odpad i jejich občanům , kdy jsme měli velmi ztížené podmínky a mohlo se stát, že kontejnery byly někdy později vyvezené. Díky některým zlepšením na nové lince, zejména separátoru na kovové a nekovové obaly, je umožněno občanům dávat tyto obaly od potravin do kontejnerů na plasty. Vzhledem k tomu, že dosud není tak hustá síť šedých kontejnerů na kov, může větší počet obyvatel třídit i tyto komodity” dodal Pavel Gregor, ředitel společnosti ESKO-T.