Stavební recyklát

…oprava polních cest, drenáže

 

Recyklát se vyrábí ze stavebních sutí, které obsahují kameny, beton, cihly, tašky a keramické výrobky. Vzniká přímo v Odpadovém centru Petrůvky, které disponuje skládkou pro tyto druhy odpadu s kapacitou 30 000 tun.

Stavební suť, ze které recyklát pochází, je do Odpadového centra přijímána přímo od občanů, ze sběrných dvorů, nebo od právnických osob, tedy stavebních firem. O každém takovém příjmu odpadu existuje elektronický a písemný záznam, včetně prohlášení původce odpadu o jeho nezávadnosti nebo protokolu o laboratorní zkoušce.

Tím je prokázáno, že recyklát, který z tohoto odpadu vznikne, lze bez jakýchkoli rizik použít nejen k finální rekultivaci skládky komunálních odpadů, ale také pro úpravy jiných staveb, např. obecních komunikací: polních cest a pod dláždění chodníků, nebo pro odvodnění terénu drenážemi. Recyklát z Odpadového centra Petrůvky není škodlivý pro životní prostředí, což dokládají i laboratorní testy provedené po drcení materiálu. Případným zákazníkům tyto dokumenty pro případnou budoucí kontrolu stavby ze strany státních orgánů rádi poskytneme.

Cena pro obce a jejich občany je stanovena na 60 Kč/t bez DPH.

Tato cena je platná pro všechny tři frakce, ze kterých si může zájemce libovolně vybrat podle svých potřeb. Jedná se o frakce 0-16, 16-63 a 63-150. Toto označení je shodné s rozměry jednotlivých částí dané frakce v milimetrech. Součástí ceny není nakládka manipulátorem. Cena za nakládku je stanovena na 900 Kč za jednu motohodinu stroje (bez DPH).

Bližší informace a objednávku recyklátu a nakládky lze dohodnout s vedoucím OC Petrůvky, tel.: 724 936 887, e-mail: [email protected].