Kulturní program pro děti a dospělé- soutěže, třídění odpadu, hry, vzdělávání, osvěta

Litovany- dětský den

Ostašov – dětský den