Kulturní program pro děti a dospělé- soutěže, třídění odpadu, hry, vzdělávání, osvěta

Dětský den Chlum