ESKO-T s.r.o. a Svazek obcí pro komunální služby uspořádali dne 8. 6. 2019 DEN S ODPADY.

Akce se konala v areálu společnosti na Hrotovické 232 v Třebíči.

Program: 

  • Exkurze pro veřejnost (zahájení 10:30, 12:00, 13:30)

Prohlídka – Informačního centra

–  Třídící linky

–  Sběrného dvora

–  OC Petrůvky (skládka, kogenerační jednotka, kompostárna, tř.linka)

  • Prohlídka svozové techniky a sběrného dvora
  • Kompost zdarma (max. množství 50 kg) v OC Petrůvky
  • Dílnička pro děti
  • Výstava na téma Předcházení vzniku odpadů
  • Soutěž ve sběru baterií – Přineste ke stánku ESKO-T (u vstupu) minimálně 20 ks baterií a dostanete dárek. Na závěr akce proběhne losování o hodnotné ceny  Do slosování budou zahrnuti všichni, kdo se do soutěže aktivně zapojili.