Začátkem roku 2017 byla spuštěna nová aplikace do mobilních telefonů pro obce regionu Třebíčsko. Tato aplikace umožňuje jednoduchým způsobem zjistit aktuální informace o kontejnerech na odpad v Třebíči a přiléhajících obcích. Cílem projektu je zamezit přeplňování sběrných nádob, řešit nepořádek na kontejnerových stanovištích a optimalizovat systém svozu. Prostřednictvím APLIKACE mohou občané zaslat zprávu na dispečink a informovat je například o poškození kontejneru či přeplnění svozové nádoby. Svozová firma může následně reagovat na vaši zprávu zařazením do svozových tras. Získáte také online přístup k základním informacím o třídění odpadů, které jsou v aplikaci shrnuty.

Jaké informace aplikace umožňuje:

 • Přehledná mapa celého města, kde jsou vyznačeny veškeré dostupné kontejnery a sběrné dvory
 • Možnost filtrování kontejnerů a sběrných dvorů
 • Abecedně seřazený seznam ulic, na kterých jsou uvedeny všechny kontejnery a sběrné dvory
 • Manuální zadání požadované ulice a následné vyhledání na mapě
 • Informace o třídění odpadů
 • Kontaktní údaje na kompetentní osoby, které Vám s tříděním nebo souvisejícím problémem ve městě pomohou

Co můžete díky aplikaci:

 • Nahlásit přeplněnost kontejneru
 • Nahlásit poškozený kontejner
 • Najít nejbližší kontejner nebo sběrný dvůr
 • Zjistit, kam daný odpad patří

Jak to provést:

 • Kontejner najdete na mapě pomocí automatického určení lokace
 • Kliknete na „nahlásit kontejner“
 • Případně jej můžete i vyfotit

Jak si můžete aplikaci stáhnout:

 • Vyhledáním aplikace přímo v Google Play (Android) nebo AppStore (iOS)
 • Pomocí QR čtečky smartphonem naskenujete příslušný kód
 • Po té si aplikaci můžete zdarma stáhnout

 

 • Název aplikace: Třídění v regionu Třebíčsko    
 • QR KÓD