ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Zpětný odběr pneumatik stanovuje už od roku 2001 zákon o odpadech v §38. V roce 2015 zákon umožnil vznik kolektivních systémů pro tento druh odpadu. Následně v roce 2016 vznikla nezisková společnost ELT Management Company Czech Republic (ve zkratce ELTMA), která v dubnu toho roku 2016 získala od Ministerstva životního prostředí ČR oprávnění provozovat kolektivní systém, který firmám (výrobcům a dovozcům pneumatik) umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik. Díky tomu společnost ELTMA tak zajišťuje ekologickou recyklaci pneumatik.

Zákon o odpadech také stanovuje požadavky, že místo zpětného odběru musí být pro konečného uživatele:

  1. a) bez podmínky koupě nových výrobků/služeb
  2. b) bezplatně
  3. c) bez ohledu na typ a značku pneumatik

Místa zpětného odběru musí být dále obecně provozována způsobem, který konečného uživatele (tedy občana odevzdávajícího pneu) nadměrně nezatěžuje a naopak respektuje jejich obvyklé možnosti (např. dostatečnou dostupností těchto míst, umístěním viditelného označení, odběrem po celou provozní dobu, atd.).

Zpětný odběr pneumatik pomocí sběrných dvorů již není možný!

Zde uvádíme seznam míst zpětného odběru aktualizovaný k 10.10.2018. Tento seznam dostanete v případě návštěvy našeho sběrného dvora.

Místa ZO pneu – ELTMA

letak ZO pneu

Nejaktuálnější informace o místech zpětného odběru jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele kolektivního systému společnosti ELTMA

https://www.eltma.cz/sberna-mista

Můžete společnost kontaktovat na emailu info@eltma.cz nebo na telefonu +420 730 599 290. Rádi Vám poradí.

V případě, že nastanou komplikace a budete na některém z uvedených míst odmítnuti, neváhejte se obrátit na zástupce společnosti ELTMA s.r.o., popřípadě Ministerstvo životního prostředí ČR nebo Českou inspekci životního prostředí.

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika, vybraná systémem ELTMA, je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel pneumatiku rozdrtí na menší části, které se nadále použijí k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek. Pneumatika se v menším množství využívá i jako zdroj energie. Takže námi vybrané pneumatiky jsou zpracovány ze 100 % a nekončí na skládkách jako nepotřebný odpad bez dalšího využití.