Jako každý rok ESKO-T s.r.o. a Svazek obcí pro komunální služby uspořádali 14. ročník soutěže obcí a měst v množství vytříděného odpadu za rok 2019. Každoročně se vyhodnocení soutěže představuje tradičně na Valné hromadě Svazku obcí pro komunální služby. Z důvodu zrušení Valné hromady, v důsledku mimořádného preventivního opatření vydaného vládou, s cílem zamezit šíření koronaviru, jsme výsledky soutěže zaslali výhercům v elektronické podobě. Slavnostní vyhlášení a předání cen nemohlo být uskutečněno. Obce jsou v soutěži rozděleny do tří kategorií – do 500 obyvatel, od 501 do 1000 obyvatel a nad 1000 obyvatel.

Výsledky:

 • V kategorii do 500 obyvatel se umístila:
 • 1. místo – obec Valdíkov
 • 2. místo – obec Zašovice
 • 3. místo – obec Přešovice
 • V kategorii 501 – 1000 obyvatel se umístila:
 • 1. místo – obec Tavíkovice
 • 2. místo – obec Studenec
 • 3. místo – obec Koněšín
 • V kategorii nad 1000 obyvatel se umístila:
 • 1. místo – městys Budišov
 • 2. místo – městys Mohelno
 • 3. místo – městys Želetava

Pro všechny obce umístěné na prvním třech místech v jednotlivých kategoriích jsou připraveny diplomy, které si můžete po zklidnění současné situace vyzvednout na sekretariátu v administrativní budově společnosti ESKO-T s.r.o. nebo zažádat o zaslání poštou. Obce, které se umístily na prvním místě, získají 5 000,- Kč, obce na druhém místě obdrží 4000,-Kč a obce na třetím místě 3000,- Kč. Částka bude zaslána na bankovní účty vítězných obcí.

Děkujeme, že třídíte.