OZNÁMENÍ.

Na základě usnesení  Vlády České republiky o přijetí krizového opatření jsme povinni od 17. 3. 2020 na dobu nezbytně nutnou uzavřít pro veřejnost všechny námi provozované sběrné dvory. Celostátní karanténa má co nejvíce zpomalit šíření viru COVID-19.

O každé změně týkající se provozu sběrných dvorů Vás budeme informovat prostřednictvím obecních úřadů,  našich webových stránek a na našem Facebookovém účtu.

 

 

Pavel Gregor

jednatel

 

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO