Na Velký pátek 2. dubna 2021  a Velikonoční pondělí 5. dubna 2021 proběhne svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu beze změn dle běžného harmonogramu.