Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba nakládat s odpadem v domácnosti dle instrukcí Ministerstva životního prostředí a Státní zdravotního ústavu. Třídit odpad mohou jen „zdravé“ domácnosti. Rodiny s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo leták, jak nakládat s odpady v období šíření koronaviru:

Leták, jak nadkládat s odpady v době koronavirové pandemie

Více informací najdete na webu Ministrstva životního prostředí: www.mzp.cz

(https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu)

 

Národní referenčnÍ centrum vydalo stanovisko k nakládání s odpady v souvislosti s výskytem viru COVID -19:

Nakládání s jednorázovými ochrannými pomůckami

Nakládání s komunálními odpady v obcích

Nakládání s odpady od osob s onemocněním COVID-19

Prevence nákazy u pracovníků nakládajících s rizikovým odpadem

Více informací najdete na webu Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz (http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3)