V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 28. 2. 2019.

Průběžné výsledky ve sběru papíru – únor 2019