V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži “Soutěžíme s Třídílkem” k 31. 10. 2018.

Průběžné výsledky ve sběru papíru -říjen 2018