V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 30. 11. 2018.

Průběžné výsledky ve sběru papíru – listopad 2018