V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 31. 1. 2019.

Průběžné výsledky ve sběru papíru – leden 2019