V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ za měsíc prosinec 2021.

Průběžné výsledky prosinec 2021