V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžím s Třídílkem“ za měsíc duben 2021.

Průběžné výsledky duben 2021