V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 31. 5. 2020 a celkové výsledky soutěže ve sběru papíru za školní rok 2019 / 2020.

Průběžné výsledky – květen 2020

Celkové výsledky – školní rok 2019 – 2020