V příloze naleznete průběžnou evidenci množství svezeného papíru v soutěži „Soutěžíme s Třídílkem“ k 31. 5. 2022 a celkové výsledky soutěže ve sběru papíru za školní rok 2021 / 2022.

Výsledky květen 2022

Celkové výsledky