Papír

Modré sběrné nádoby nám slouží pro:

noviny, časopisy, knihy, krabice (rozložit), lepenka, karton, kancelářský papír a sešity

Do modrých sběrných nádob nikdy nedáváme:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír

Další informace najdete na:

www.jaktridit.czwww.trideniodpadu.czwww.tridime-vysocina.cz

Potřebujete poradit s likvidací odpadu? – volejte zdarma zelenou linku 800 100 879 ESKO-T s.r.o. – váš partner pro nakládání s odpady.

informace pro občany

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO