Kovy

Šedé sběrné nádoby nám slouží pro:

  • Nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádobky od kosmetiky, ostatní kovové předměty, např. kovová víčka, nádobí

Do šedých sběrných nádob nikdy nedáváme:

  • Obaly znečištěné chemickými látkami, např. obaly od barev, benzínů, motorových olejů, nevyprázdněné kovové obaly, nádobky od sprejů, elektrospotřebiče, baterie

Nádobky od sprejů (i prázdné) stejně jako obaly od nebezpečných látek lze odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře. Na sběrných dvorech můžete nadále odevzdávat i ostatní kovové obaly.

Další informace najdete na:

www.jaktridit.czwww.trideniodpadu.czwww.tridime-vysocina.cz

Potřebujete poradit s likvidací odpadu? – volejte zdarma zelenou linku 800 100 879 ESKO-T s.r.o. – váš partner pro nakládání s odpady.

informace pro občany

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO