Biologicky rozložitelné odpady

Do nádob na bioodpad patří:

tráva, plevel, rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, jadřince, pecky  z  ovoce, slupky z citrusových a jiných plodů, kávové filtry a ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpad ze zeleně v domácnosti, čajový odpad, čajové sáčky

Do nádob nikdy nedáváme:

živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, exrementy masožravých zvířat, tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá zvířata

Vyzrálý kompost je tmavohnědý, drobné struktury, nezapáchá, ale voní jako humus. Jeho přednosti jsou především  v tom, že má schopnost zadržovat vodu, provzdušňovat půdu a obsahuje velké množství výživných látek. Hotový  kompost je možné použít v zeleninových, ovocných i okrasných zahradách.

My třídíme bioodpad

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO