Sběrný dvůr Želetava

ulice 9. května, 675 26 Želetava – východní část obce – v těsné blízkosti ulice 9. května
t: +420 568 848 066
GSM: +420 605 255 394

Provozní doba: (od 1. 1. do 31. 12.)
So: 8.00 -13.00

Provozní doba: (od 1. 3. do 30. 11.)
St: 13.00 -17.00

 

Hrotovická

Hrotovická 177, 674 01 Třebíč

Ve sběrném dvoře mohou být odděleně ukládány tyto druhy odpadů a prvky zpětného odběru:

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů)

Baterie a akumulátory (monočlánky, …), olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory

Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic), notebooky

Vysavače a jiné spotřebiče používané k žehlení

Stavební suť ( pouze beton, cihly, střešní tašky, obklady a dlaždice)

Polystyren

Zemina a kamení

Elektrozařízení, frézy, nástroje pro pájení a svařování, sekačky

Obaly obsahující zbytky potravin nebo obaly znečištěné nebezpečnými látkami

Mobilní telefony, telefony, tiskárny, kopírovací zařízení, skenery, elektrické psací stroje, faxy

Hodiny, budíky, elektrické ventilátory malé

Plastové obaly, směsné plasty, nápojové kartony

Jedlý olej a tuk

Železo a barevné kovy

Biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, tráva, odpad ze zahrady…) a dřevo

Objemný odpad – odpad z domácností, který se nevejde do běžné odpadové nádoby

Rádiové soupravy (radiobudíky…), televizory, videokamery, DVD přehrávače, hudební nástroje

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Papír, karton a lepenka

Elektrické vláčky a závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry

Ledničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby elektrické topidla, sporáky

Fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče pro stříhání a sušení vlasů, čištění zubů, holení

Sklo barevné, bílé, tabulové a autosklo

Zářivky a výbojky

Textil, obuv

UPOZORNĚNÍ

Stavební materiály, které obsahují azbest či azbestocementové složky (krytina, obklady, trubky, tvarovky a podobné) sběrné dvory nepřijímají. Občané mohou tento odpad uložit pouze na skládce tuhých komunálních odpadů (TKO) Petrůvky. Předem je potřebné kontaktovat vedoucího skládky na tel: 724 936 887. Stavební materiály na bázi sádry (sádrokartonové odřezky a jiné) mohou občané uložit pouze na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči.

Jak uložit odpad na sběrném dvoře? Obsluha vám vždy ochotně poradí.

Pro bezplatné uložení odpadu na sběrný dvůr je v první řadě nutné vlastnit evidenční kartu. Systém evidenčních karet nám umožňuje šetřit váš i náš čas. Občané trvale žijící v Třebíči, kteří jsou zároveň plátci poplatku za komunální odpad, si ji mohou vyzvednout na sběrném dvoře Na Klinkách. Obyvatelé okolních obcí, s nimiž má firma ESKO-T uzavřenou smlouvu, mají své karty připraveny k vyzvednutí na místním úřadě.

ČASTÉ DOTAZY
ZTRÁTA EVIDENČNÍ KARTY

Při ztrátě evidenční karty na sběrné dvory, vyplňte přiložený formulář a odevzdejte jej obsluze na jakémkoliv sběrném dvoře v Třebíči nebo v kanceláři společnosti ESKO-T s.r.o. na ulici Hrotovická 232, Třebíč. Čestné prohlášení ke ztrátě karty

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO