OC PETRŮVKY – KOMPOSTÁRNA

OC Petrůvky – Kompostárna je jedním z nejmladších zařízení ve vlastnictví Svazku obcí pro komunální služby, jehož provoz zajišťuje firma ESKO- T s.r.o.
Zařízení bylo vybudováno ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu vyprodukovaného občany na území svazku. Jedná se zejména o bioodpady z údržby městské zeleně, zahrad a z domácností – posečená tráva, listí, dřevní štěpka, kůra, zbytky ovoce a zeleniny.

Produkt

Cílem zavedení svozu biologicky rozložitelného odpadu bylo snížit jeho podíl ukládaný na skládku a zároveň z něj vyrobit kvalitní produkt, který by obohatil půdu o aktivní humus, mikroorganismy a základní živiny. Aplikací kompostu lze upravit strukturu lehkých půd, zlepšit schopnost udržet půdní vláhu a zabránit vyplavování živin, u těžkých půd upravit nevhodnou hutnost a zvýšit provzdušněnost.

ESKOMPOST, organické hnojivo

Od roku 2017 máme Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským registrovaný náš kompost pod názvem ESKOMPOST, organické hnojivo.
ESKOMPOST lze využít ke hnojení zemědělských pozemků, k údržbě městských a zelených ploch, při výsadbě zeleně a k hnojení rekreačních i sportovních ploch. Je také vhodný k zakládání trávníků, výsadbě keřů a okrasných rostlin (s výjimkou kyselinomilných).

DÁVKOVÁNÍ

Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři roky. Bezprostředně po nanesení je nutné výrobek neprodleně zapravit do půdy.

Pro pěstování rostlin nepoužívejte kompost bez promíchání se zeminou.

Odběr

ESKOMPOST, organické hnojivo je pro Vás k dispozici v areálu Odpadového centra v Petrůvkách za příznivou cenu 500 Kč/t bez DPH.

Pomáháme vám díky Svazku obcí pro komunální služby

Společnost ESKO-T byla založena Svazkem obcí pro komunální služby a jako taková obcím také všestranně pomáhá. Již v devadesátých letech hrál Svazek velmi důležitou roli při řešení problematiky odpadů v celém regionu a tato pozice mu zůstává i nadále. V současné době je tvořen 166 členy z regionu Třebíč a okrajových částí regionu Znojmo a Jihlava. Základní aktivitou této společnosti je zavádění principů trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a kvality při každodenní práci. O jeho dalších činnostech se můžete informovat ZDE.

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO