Od 9. 4. 2020 se postupně otevírají sběrné dvory. Aktuální provozní dobu SD v jednotlivých dnech naleznete v přiložené tabulce.
9. 4. 2020
                 SD Hrotovická – otevřeno (8.00-11.30; 12.30-17.00)
                 SD Klinky – otevřeno (8.00 -11.30; 12.30 -17.00)
                 SD Borovina – zavřeno
                 SD regionu Třebíč – zavřeno
 
10. 4. 2020
                   SD Hrotovická – zavřeno
                   SD Klinky – zavřeno
                   SD Borovina – zavřeno
                   SD regionu Třebíč – zavřeno
 
11. 4. 2020
                   SD Hrotovická – otevřeno (8.00-11.00)
                   SD Klinky – otevřeno (8.00-11.30; 12.30-17.00)
                   SD Borovina – zavřeno
                   SD regionu Třebíč – otevřeno
 
13.4. 2020
                  SD Třebíč – zavřeno
                  SD regionu Třebíč – zavřeno
 
Od 14. 4. 2020 – Všechny sběrné dvory budou otevřeny dle standardních provozních dob.
 
Prosíme návštěvníky sběrných dvorů o dodržování následujících opatření:
1. vstupujte jednotlivě a pouze s rouškou
2. dodržujte rozestup 2 m
3. respektujte pokyny obsluhy
4. přijíždějte na SD připraveni, odpad mějte předem roztříděný dle komodit
5. zvažte, zda je návštěva SD nutná a mějte trpělivost v této těžké době

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO