Program pro děti a dospělé – soutěže, hry, vzdělávání, osvěta

Gen. Sochora 705, Třebíč, charitativní akce