Dle metodického sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob platí pro správnou manipulaci tyto pokyny:

  • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
  • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
  • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
  • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
  • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo
  • použijte dezinfekční gel.
  • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Kompletní metodické sdělení naleznete:

Metodické sdělení MŽP k zařazení odpadů z antigenních testů

Další informace najdete na YOUTUBE: Kam s použitým respirátorem a domácí samotestovací sadou na COVID 19?