Kompostárna v Petrůvkách nabízí kvalitní ESKOMPOST, který si můžete právě nyní zakoupit. Kompostárna  má otevřeno ve všední dny od 7.00 do 15.30 hod. Pro hladké naložení a odbavení zákazníků prosíme o příjezd pro Eskompost nejpozději v 15.00 hod. Hnojivo je volně loženo, kromě přívěsů si ho lze odvézt ve vlastních nádobách.

Tvrdé konkurenční praktiky se již objevily i mezi výrobci a distributory kompostu a organických hnojiv. Rovněž mezi občany se šíří zvěsti, že kompost z Petrůvek obsahuje chemické látky nebo snad přípravky, které mají podpořit proces kompostování nebo ničit určité druhy rostlin, např. plevely.

Svazek obcí pro komunální služby a jeho firma ESKO-T, s. r. o., jakožto výrobci kompostu v Odpadovém centru Petrůvky, se proti těmto fámám a domněnkám důrazně ohrazují.

Představitelé obcí a občané se mohou kdykoli při odborných exkurzích sami na vlastní oči přesvědčit, jak se v Petrůvkách vyrábí kvalitní kompost. Zájemcům o kompost je také umožněno se kdykoli přijet přesvědčit o kvalitě kompostu a procesu jeho výroby v Odpadovém centru Petrůvky.

Eskompost, který se v Petrůvkách vyrábí, je hnojivem, které vzniká pouze přirozenou cestou. Jedinými činiteli, kteří se na vzniku Eskompostu podílejí, jsou biologicky rozložitelný odpad z měst a obcí (zelené velkoobjemové kontejnery a hnědé nádoby), voda a vzduch.

Poslední zakládka bioodpadu vznikla v Petrůvkách na přelomu března a dubna letošního roku. Jedná se o cca 50 metrů dlouhou, 7 metrů širokou a 3 metry vysokou zakládku, která byla v posledních dvou týdnech zvlhčena asi 100 000 litry vody. Ještě v 17. týdnu bude poprvé překopána, aby se materiál provzdušnil. Už před touto překopávkou je uvnitř této zakládky více než 60 stupňů Celsia, a tato teplota bude v nejbližších dnech ještě stoupat i přes 70 stupňů Celsia, což přirozeně zlikviduje všechna semena, včetně semen plevelů.

Překopávání zakládky se bude provádět každý týden a v červenci bude proces kompostování u této zakládky u konce. Bude následovat poslední mechanická úprava, a to přesytí na bubnovém třídiči s oky 20×20 mm. Eskompost bude poté připraven k prodeji. Největší zájem o něj očekáváme po podzimní sklizni zeleniny na zahrádkách a polích, tedy před rytím či orbou.

Výše popsaným způsobem se v Odpadovém centru Petrůvky vyrobil dosud veškerý kompost, který je organickým hnojivem s certifikátem od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a jehož kvalita je průběžně kontrolována.

Vše výše popsané jsou fakta, nikoli mýty, domněnky a pomluvy.

ESKO-T S.R.O.

Hrotovická 232
674 01 Třebíč

568 848 066
info@esko-t.cz

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO